Wie zijn wij?

Halle Zonder Grenzen werd in 1993 opgericht door enkele vrijwilligers voor de ondersteuning van nieuwkomers in onze stad.
Destijds waren dat Cambodjaanse bootvluchtelingen, economische vluchtelingen uit diverse landen en mensen die het slachtoffer werden van dictatoriale regimes in Chili, Bolivië, enz… De organisatie raakte vooral bekend dankzij het Multicultureel Feest op Stroppen, een supergezellig evenement (2017 was de 24e editie) waar ieder jaar honderden mensen op afkomen en dat een echt Hals ontmoetingsmoment is geworden.
 

In het najaar van 2015 schakelden we een versnelling hoger. Europa werd het toevluchtsoord voor oorlogsvluchtelingen uit Syrië, Irak en Afghanistan, maar ook voor allerlei bevolkingsgroepen die omwille van hongersnood, burgeroorlog en persoonlijke trauma’s, in Europa een veilige haven zochten. We slaagden er op korte tijd in een pak nieuwe vrijwilligers te verzamelen. In diverse subgroepen ondersteunen zij de nieuwkomers en helpen ze deze mensen om hier hun nieuwe thuis op te bouwen. Een 30-tal gezinnen en alleenstaanden kregen van de “Onthaalgroep” hulp bij de paperassen, het boodschappen doen, de zoektocht naar een woning, meubels verzamelen of een sportclub voor de kinderen vinden. Tal van mensen zetten zich in voor de begeleiding van de Nederlandse lessen , het organiseren van sportactiviteiten enz… Maar ook met de nieuwkomers op stap gaan of tijd maken voor een gezellige babbel bij een koffie , dragen bij tot het warm onthaal dat we nastreven. 

Een team vrijwillige leerkrachten startten voor de nieuwe kinderen de “School zonder Grenzen”. Het begon met een voorlopig klasje voor een 15-tal kinderen die niet meteen ingeschreven raakten binnen het bestaande onderwijsaanbod. Eenmaal deze kinderen een school hadden gevonden, boden de vrijwilligers ondersteuning voor de vaste leerkrachten. Een ander team “Maatjes zonder grenzen” voorziet op woensdagnamiddag, vanuit de stedelijke bibliotheek, recreatieve activiteiten. 

Opkomen voor verdraagzaamheid en tegen uitsluiting vraagt ook dat je een stem verheft. De groep “Bewustmaking“ organiseert infoavonden en acties om het ‘grote publiek’ te betrekken bij de nieuwe uitdagingen waar onze samenleving mee te kampen heeft. Door de vluchtelingen een stem te geven, zoeken wij begrip en een draagvlak voor meer ondersteuning van deze mensen. We geven de nieuwkomers een netwerk van mensen en vrienden zodat zij zich snel thuis mogen voelen in onze stad.

De christelijke vakbond ACV steunt Halle Zonder Grenzen al vele jaren. Inmiddels genieten we de steun van professionals van de stad zoals het OCMW, de vzw PIN (Partners in Integratie), het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn) en werken we samen met andere verenigingen die kwetsbare mensen proberen sterker te maken zoals Café Combinne, Open Armen enzovoort. Halle Zonder Grenzen is een organisatie die door het Halse middenveld zeer breed wordt gedragen.